Kərbəlayi İlkin - Ay Kərbəla

Kərbəlayi İlkin

 Zeynəbəm çoxdu sözüm

Kərbəlayi İlkin - Ya Zəhra 

Kərbəlayi İlkin - Əli Mövla Əli

Kərbəlayi İlkin - Möminlər Ağası

Kərbəlayi İlkin və Kərbəlayi Misirxan - Huseynim, Ağam Ağam

Kərbəlayi İlkin və Kərbəlayi Misirxan - Huseynim, Ağam Ağam

Kərbəlayi İlkin və Kərbəlayi Misirxan - Huseynim, Ağam Ağam

Kərbəlayi İlkin və Kərbəlayi Misirxan -

Sirri Xuda Əli Əli

Kərbəlayi İlkin və Kərbəlayi Misirxan -

Sirri Xuda Əli Əli

Kərbəlayi İlkin - Ya Əli

Kərbəlayi İlkin - Göz aç ey vəfalı can